• Sunday June 16,2019

Rozdíl mezi výkresem a obrázkem

Kreslení vs Ilustrace

Kdykoli komunikujeme, existují určité případy, kdy potřebujeme využít některé nástroje, abychom se ujistili, že zpráva, kterou chceme předat, je pochopena. To může zahrnovat použití výtvarného umění. Výkresy a ilustrace jsou dva z nejběžnějších typů výtvarného umění, které používají mluvčí, aby předali své sdělení skupině lidí. Nejen, že vizuální umění je schopnější dostat zprávu, využití výtvarného umění, jako jsou výkresy a ilustrace, je schopno udržet pozornost cílového publika mluvčího, aby se zajistilo, že zůstávají pozorní k danému projevu.

Kvůli tomu je běžné, že mnoho lidí používá termíny kreslení a ilustrace zaměnitelně. Koneckonců, jak výkresy, tak ilustrace jsou vizuální reprezentace poselství, které se přenáší, ale co se týče grafiků, studentů a profesionálů z výtvarného umění, jsou tyto dvě zcela odlišné.

Výkres je podle definice typem vizuálního výrazu, který je často přenášen v dvourozměrném. Často se vytváří pomocí papíru a různých nástrojů, jako je dřevěné uhlí, barevné tužky, pero a inkoust a podobně. Výkres je často průzkumnou formou výtvarného umění. To znamená, že výkresy kladou značný důraz na pozorování, řešení problémů a složení. Ve většině případů slouží kresba jako návrh nebo obrys pro jiné druhy výtvarného umění, jako je malba. Když umělec vytvoří kresbu, je více zaměřen na umělecké ztvárnění konkrétního obrazu. Jako takový může kresba v reálném životě přesně replikovat předmět. Je to proto, že výkresy jsou převážně využívány k vyprávění pocitů a emocí evokovaných uvnitř umělce.

Na druhou stranu, ilustrace je definována jako vizuální reprezentace k důrazu nebo zvýraznění určitého textu. V tomto případě je ztvárnění ilustrace co nejblíže poselství textu a je zřídkakdy vytvořeno, aniž by bylo nutné se dočkat dojmu, že diváci budou mít možnost si je prohlížet. Ilustrace se často používají k poskytnutí tváří postavám v příběhu, aby mohli čtenáři lépe vizualizovat znaky nebo poskytnout vizuální reprezentaci konkrétní teorie, která je uvedena v učebnici. Ilustrace nejsou omezeny na vizuální reprezentaci věcí v reálném životě. Ilustrace mohou být také grafy, grafy a jiné formy vizuálních reprezentací.

Souhrn:

1. Obě výkresy a ilustrace jsou vizuální reprezentace používané k přenosu určité zprávy.

2. Výkresy jsou vizuální výrazy, které slouží ke zprostředkování pocitů a emocí evokovaných umělcem. Na druhou stranu, ilustrace jsou vizuální výrazy, které pomáhají lidem dále porozumět a vizualizovat doprovodný textový obsah.

3. Výkresy mohou zůstat samostatné a stále přenášejí zprávu. Na druhou stranu, ilustrace vyžadují text, který je doprovází, aby byl oceněn.