• Wednesday July 17,2019

Rozdíl mezi účetnictvím a vedením účetnictví

Účtování a vedení účetnictví jsou finančními nástroji používanými k zaznamenávání obchodních transakcí. Existují malé rozdíly mezi účetnictvím a vedením účetnictví a jsou to převážně technické rozdíly. Abychom pochopili, co odděluje účetnictví od vedení účetnictví, musíme obě kategorie plně pochopit a musíme se naučit, jak fungují v každodenním používání.

Vedení účetnictví je proces zaznamenávání obchodních transakcí a vztahů mezi transakcemi. Proces vedení účetnictví je převážně mechanický a nevyžaduje žádnou analýzu. Namísto analýzy účetnictví se spoléhá pouze na zaznamenávání informací. V minulosti byly záznamy uchovávány v knize, a proto se tento finanční nástroj nazývá účetnictví. V moderních dnech byly knihy nahrazeny moderním účetním softwarem, který běží na osobních počítačích. Tento druh softwaru je velmi sofistikovaný a může nesmírně pomáhat práci účetního.

V podstatě účetní proces spočívá v zaznamenávání příchozích transakcí (přijaté platby v podobě peněz nebo šeků od zákazníků apod.) A zaznamenávání odchozích transakcí (placení za konkrétní účty ve správném čase atd.).

Existují dva základní typy účetnictví: účetnictví s jediným účtem a vedení podvojného účetnictví. V případě jednotného účetnictví můžeme najít každou transakci přenesenou do debetního sloupce nebo sloupce úvěru. Naopak v případě podvojného účetnictví nalezneme dvě položky pro každou transakci vedenou do knihy. Jeden vstup je veden na stranu úvěru a druhý na stranu inkasa. To je provedeno způsobem, který umožňuje kontrolu dvou položek.

Účtování je také systematickým zaznamenáváním obchodních transakcí, ale zahrnuje další zprávy a další finanční analýzu transakcí. To v podstatě znamená, že účetnictví je součástí účetního procesu. Účtování vedle evidence finančních transakcí také provádí přípravu výkazů, závazků aktiv a různých výsledků celého podnikání. V podstatě účetnictví využívá účetní informace, interpretuje data a sestavuje je ve zprávách a přednastavuje je ve formě přehledů.

Účtování se používá v každé firmě od malých společností až po velké společnosti. V menších společnostech může jedna osoba provádět účetní a účetní činnost, ale ve velkých společnostech a korporacích je potřebné celé oddělení lidí, aby úspěšně vykonávaly účetní a účetní úkoly. Menší podniky s malým počtem transakcí neposkytují příliš mnoho práce pro účetní, takže může plnit úkoly účetního taky.

Důležitou součástí účetnictví je analýza obchodních transakcí a poskytování obchodních výsledků vedení společnosti. Obchodní výsledky jsou obvykle doručovány formou zpráv. Řízení z těchto zpráv může zjistit, zda je společnost úspěšná nebo ne, a za pomoci analýzy zjistí, odkud pocházejí problémy v případě negativních výsledků.

Knihy související s účetnictvím a vedením účetnictví.