• Monday June 17,2019

Rozdíl mezi konstantní a okamžitou rychlostí

Konstantní vs okamžitá rychlost

Rychlost může být definována jako ujetá vzdálenost za jednotku času. Mohou existovat mnoho příkladů rychlosti, jako je konstantní rychlost, průměrná rychlost a okamžitá rychlost.

Konstantní rychlost Pevný pohyb vzdálenosti za jednotku času je konstantní rychlostí. V každém časovém intervalu je pokryta stejná vzdálenost. Vhodným příkladem konstantní rychlosti může být objekt pohybující se na oběžné dráze. "Konstantní rychlost" znamená, že v průběhu času se rychlost nezvyšuje ani snižuje; to prostě zůstává konzistentní. To znamená, že rychlost i zrychlení chybí nebo je rovna nule. Jinými slovy, je-li rychlost konstantní, neprobíhá žádná akcelerace nebo rychlost. Konstantní rychlost se směrovým vektorem se stává rychlostí. Rychlost se neustále mění, protože se jeho směr neustále mění. Konstantní rychlost je skalární veličina. Rozdělíme-li celkovou vzdálenost, kterou prochází celková doba, získáme průměrnou rychlost. Tím pádem, Průměrná rychlost = celková vzdálenost / celková doba S = d / t

Okamžitá rychlost Rychlost v určitém okamžiku je okamžitá rychlost. Může být odebrán z bodu, který leží na řádku grafu časové rychlosti. Okamžitá rychlost je měřena různě na grafu časové vzdálenosti. V určitém okamžiku udává rychlost objektu okamžitou rychlost.

Předpokládejme, že řídíte auto se svým přítelem. Pokud sledujete rychloměr, jeho rychlost se neustále mění, protože rychloměr udává rychlost v určitém čase. Toto čtení je okamžitá rychlost právě v tomto případě. Pokud v okamžiku, kdy je vzdálenost překročena, dělená libovolně malým průjezdným časem, získá se okamžitá rychlost. Může být napsán jako derivát.

Okamžitá rychlost objektu lze vypočítat pomocí limitů. Předpokládejme, že se člověk rozhodne vyndat míč z okna druhého patra. Existuje vzorec, který udává, jak daleký bude po určitém počtu sekund (ignorovat odpor vzduchu). S = 16t2; kde "S" je vzdálenost míče klesla a "T" je doba potřebná k cestě do vzdálenosti. Pokud dáváme hodnotu "t" jako "1", pak míč klesne o 16 stop v první vteřině. Takže průměrná rychlost může být vypočtena jako vzdálenost dělená časem, tj. 16/1 = 16 ft / s. Okamžitá rychlost objektu může být také stanovena výpočtem průměrné rychlosti na krátkou vzdálenost a čas.

Souhrn:

"Konstantní rychlost" znamená, že objekt se pohybuje ve stejné rychlosti po celé délce. V každodenním životě lze říci, že rychlejší objekt má vyšší rychlost. Konstantní rychlost se v průběhu času ani nezvyšuje, ale zůstává konstantní. Země se otáčí konstantní rychlostí kolem slunce na určité dráze. Satelity se také otáčejí konstantní rychlostí v určité cestě. Okamžitá rychlost je určitá rychlost v určitém časovém okamžiku. V určitém okamžiku je rychloměr, který čte, okamžitá rychlost.