• Wednesday July 17,2019

Rozdíl mezi figurativním a literálním

Figurativní vs Literal

Muži komunikují navzájem pomocí jazyka. Jedná se o obecný pojem, který znamená mentální schopnost nebo orgán, který umožňuje člověku naučit se vytvářet a rozumět slovům. Je vrozená a je jedinečným vývojem lidského mozku.

Umožňuje muži vzájemně komunikovat a spolupracovat prostřednictvím formálního systému symbolů a znaků s významy. Řídí se pravidly a jazyk může být buď doslovný nebo obrazový. "Znalý jazyk" se vztahuje na slova, která se neodchylují od jejich definovaných významů. Znamená to, co znamenají podle běžného použití. Existuje pouze jeden jasný význam slov vyjádřených bez použití symbolů a přehnaných slov.

Zřetelný jazyk vyjadřuje něco jasným a zvláštním způsobem, což je velmi snadné pochopit. Příklady jsou definice slov v slovnících, které znamenají přesně tak, jak jsou definovány. Nezahrnuje žádné sekvenční procesy, aby získal skutečný význam slov v doslovném jazyce.

"Figurativní jazyk" na druhé straně odkazuje na slova nebo skupinu slov, která mění obvyklý význam a pojem slov. Odchází od doslovného významu slov, aby získal zvláštní význam nebo účinek. Zahrnuje přehánění a výsledky v rétorice, výrazu nebo řečové řeči, jako jsou:

Alliterace nebo opakování počátečních zvuků v sousedních slovech. Asonace nebo podobnost zvuků slovy nebo slabiky. Cliché nebo velmi známá slova nebo fráze. Hyperbole nebo vtipné přehánění. Idiom nebo zvláštním jazykem skupiny lidí. Metafora nebo srovnání dvou věcí, které používají jeden druh místo jiného, ​​aby naznačily jejich podobnost. Onomatopoeia nebo dávání jména věci nebo akce prostřednictvím zvukové imitace. Personifikace nebo dávání věcí a jiných neživých předmětů lidským kvalitám. Simile nebo srovnání dvou různých věcí obvykle pomocí slov "jako" a "as."

Znamená nebo přidává slova do slov. Lidská mysl má kognitivní rámec, to znamená, že nám pomáhá pamatovat na určité věci a slova takovým způsobem, že když je narazíme, okamžitě poznáme jejich významy, ale současně si také uvědomujeme jejich další významy. Příklady: Figurativní: Prší kočky a psi. Zřetelně prší těžce. Figurativní: Můj nejlepší přítel zemřel nedávno. Literatura: Můj nejlepší přítel zemřel nedávno. Souhrn:

1.Figurativní jazyk se týká slov nebo skupin slov, které obsahují jiný význam, zatímco doslovný jazyk se vztahuje na slova nebo skupinu slov, která označují, co ve skutečnosti znamenají. 2. Slova v podobě figurálního jazyka jsou pozměněna, zatímco slova v doslovném jazyce nejsou. 3.Literální jazyk vyjadřuje myšlenky a slova jasným a specifickým způsobem, čímž je zrozumitelnější, zatímco obrazový jazyk vyjadřuje myšlenky nejasným způsobem a nahrazuje jedno slovo za druhé. 4.Literální jazyk je to, co jsme si zpočátku pamatovali, když se setkáváme s věcmi nebo slovy, které jsme se setkali dříve, zatímco figurální jazyk přijde dál.