• Wednesday July 17,2019

Rozdíl mezi hledím a vidět

Jaký je rozdíl mezi "look" a "see"? Obě slova zahrnují oči a sílu zraku. Můžete se "podívat" na něco a "vidět" něco s očima. Slova jsou považována za synonyma pro sebe navzájem, nicméně existuje rozdíl ve významu a použití slov.

"Podívat se", když je použit jako sloveso, může být přechodný nebo nepřechodný, takže může být použit s gramatickým objektem nebo bez něj. To znamená nasměrovat oči a pozornost konkrétním směrem, ale především zkoumat nebo hledat něco s očima. Například: Odpoledne se dívala na oceán. Může být použit jako příkaz zaměřující oči na něco. Například: Podívejte, co mám pro vás zde! Spolu s touto definicí může nabýt smysl, aby se na něj díval nebo se díval v úžasu nebo překvapení. Například: Jen se na mě podíval, když jsem se objevil brzy. "Podívejte se" může mít také abstraktnější význam očekávání nebo předvídání něčeho. Například: Těšíme se na Vaši návštěvu. Také se může týkat vzhledu něčeho nebo jeho výrazu. Například: Má vzhled vzdělaného člověka. Konečně související s výrazem sloveso, "pohled" může být použit jako podstatné jméno, aby znamenalo akt pohledu, zkoumání, pokusu o nalezení nebo projednání něčeho.

'Viz' má velmi podobnou základní definici, aby vypadal. Používá se také jako tranzitivní nebo nepřerušitelné sloveso. Znamená to si všimnout nebo si uvědomit někoho nebo někoho pomocí očí nebo pozorovat něco. Například: Vidím osobu, která se vydává po ulici. 'Viz' může být také, jako 'look', použit jako příkaz. Například: Uvidíte, co jste udělali! Ačkoli v tomto smyslu je "vzhled" obecněji běžněji používán, ale každé slovo může být správně použito tímto způsobem. Používá se také abstraktně tak, že znamená být si vědom, uznáván, uznáván nebo ukazovat význam něčeho, co se rozumí. Například: Vidím, o čem mluvíte. Používaným tímto způsobem se rozumí, že něco je možné mentálně vizualizovat. Například: Vidím, že je dobrý lékař.

"Vidět" trvá na nuance smyslu více k fyzické síle zraku proti duševní pozornosti to "vypadá" implikuje. "Vidět" může znamenat jen pohled na oči, aniž by to skutečně rozumělo tomu, co je vidět. "Podívejte se" nabývá na významu porozumění tomu, co je vidět nebo hledat něco zvláště. "Hledáte lidi, které znáte" znamená aktivně hledat, kde se nacházejí, a "vidět lidi, které znáte" znamená pouze fyzické pozorování lidí, aniž by se je snažili najít. Nicméně, ve vyjádřeních k uznání něčeho pochopení, je zajímavé, že se říká "Vidím, co myslíte" a nikdy se nepoužívá. Existuje mnoho kolokace, slovesných slovíček a výrazů, které používají jak "vzhled", tak "vidět" stejným způsobem a ve většině případů se prostě musí naučit individuálně pro správné použití.