• Saturday July 20,2019

Rozdíl mezi seminářem a přednáškou

Seminář vs přednáška

Přednáška je monolog, který je doručen jednou osobou, obvykle profesorem. Na semináři se jedná o studenty, kteří jsou přednášejícími a profesor má jen omezenou roli.

V přednášce profesor diktuje a studenti si berou poznámky. V přednášce mají studenti příležitost klást otázky a objasnit všechny otázky okamžitě. Na semináři nemá profesor takovou roli, jakou jen dohlíží nebo vede třídu.

Přednáška přednáší přednášející o předmětu, zatímco seminář rozšiřuje předmět. Na rozdíl od přednášky jsou předměty široce diskutovány na semináři. Navíc nové nápady a teorie se vyvíjejí prostřednictvím seminářů. V přednášce jsou studenti většinou tichý. Ale na semináři se studenti účastní diskusí. Přednášky jsou obvykle doručovány větší skupině studentů, možná skupině 100 až 150 studentů. Semináře jsou obvykle malé skupiny.

Ačkoli přednáška nezahrnuje účast studentů, může být někdy interaktivní. Například studenti mohou být seskupeni a daný předmět mají různé úkoly. Současně by ale student měl vždy shromažďovat informace od profesora, což znamená, že by měl vždy brát poznámky během přednášky.

V semináři by se studenti měli více podílet na diskusích, než si vzít poznámky od profesora, jako v přednáškové třídě. Na seminářích mají studenti veškerou svobodu říkat, co se jim líbí. Mají také příležitost diskutovat o tématech, které nemají v přednáškové třídě. Student má také možnost prozkoumat další možnosti.

Souhrn:

1.V přednášce diktuje profesor a studenti si berou poznámky. Na semináři nemá profesor takovou roli, protože jen dohlíží na třídu. 2. Na rozdíl od přednášky jsou předměty široce diskutovány na semináři. Navíc nové nápady a teorie se vyvíjejí prostřednictvím seminářů. 3.V přednáškách jsou studenti většinou tichý. Ale na semináři se studenti účastní diskusí. 4. Student by měl vždy shromažďovat informace od profesora, což znamená, že by si měl vždy vzít poznámky během přednášky. 5.V semináři by se studenti měli účastnit více diskusí než přijímat poznámky od profesora jako v přednáškové třídě. 6. Zkušenosti jsou obvykle doručovány větší skupině studentů, možná skupině 100 až 150 studentů. Semináře jsou obvykle malé skupiny.