• Monday June 17,2019

Rozdíl mezi sérií a sekvencí

Série vs sekvence

Pojmy "série" a "sekvence" jsou často používány zaměnitelně v běžné a neformální praxi. Tyto pojmy jsou však velmi odlišné od matematických a vědeckých hledisek.

Nejdůležitější, když mluvíme o sekvenci, znamená to jednoduše seznam nebo soubor čísel nebo termínů. Takže pořadí čísel v seznamu má zvláštní význam. Musí to být logické. Například 6, 7, 8, 9, 10 je sekvence čísel 6 až 10 ve vzestupném pořadí. Sekvence 10, 9, 8, 7, 6 je další soubor, který je uspořádán sestupně. Existují další složitější sekvence, které se podobají nějakému vzoru jako 7, 6, 9, 8, 11, 10.

Vzhledem k tomu, že existuje vzorek v pořadí, lze snadno odhadnout nth termín. Například v pořadí 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 atd., Pokud se vás zeptáte, co je šestý 1 / n termín, můžete říci, že se očekává, že bude 1 / 6. Stejný vzorec pokračuje, pokud budete požádáni o jeden milionthth nth termín, bude to 1/1 000 000. To také ukazuje, že sekvence mají chování. Ve výše uvedeném příkladu sekvence 1 až 1/5 se chování posloupnosti přibližuje nulové hodnotě. Avšak jelikož v sekvenci nebude žádná záporná hodnota nebo žádné číslo menší než nula, předpokládá se, že hranice nebo konec sekvence, bez ohledu na to, jak dlouho to bude, se rovná nule.

Naproti tomu řada je pouze součet nebo součet skupiny čísel (tj. 6 + 7 + 8 + 9 + 10). Série tedy obsahuje sekvence obsahující pojmy (proměnné nebo konstanty), které byly přidány. V sérii je pořadí vzhledu každého pojmu také důležité, ale ne vždy v protikladu k pořadí. Je tomu tak proto, že několik sérií může mít výrazy bez konkrétního pořadí nebo vzoru, ale bude se přidávat dohromady. Tito jsou označováni jako naprosto konvergentní série. Existují však také některé série, které vedou ke změně součtu daného jiným typem pořadí.

Použijete-li stejný příklad (sekvence 1 až 1/5), pokud chcete spojit sekvenci do série, můžete ji okamžitě zapsat jako 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 a tak dále , a tak dále. Odpověď nebo součet série je údajně velmi vysoká. Takže je popsán jako nekonečný nebo vhodněji odlišný.

Stručně řečeno, dva termíny "série" a "sekvence" pochopitelně způsobují mnoho zmatků mnoha. Nicméně je třeba chápat, že:

1. Součet pojmů v pořadí není zájmem. 2. Součet pojmů v sérii je velmi znepokojující. 3. Řád nebo vzorec pojmů v pořadí je vždy důležitý. 4. Řád nebo vzorec výrazů v sérii je někdy důležitý. 5. Sekvence je výčet čísel nebo výrazů, zatímco série je souhrnem pojmů.