• Monday June 17,2019

Rozdíl mezi SQA a SQC

SQA vs. SQC

"SQA" a "SQC" znamenají "Software Quality Assurance" a "Software Quality Control". Jedná se o dvě různé funkce kvality softwaru. Jeden zajišťuje kvalitu, jak název napovídá, a druhý kontroluje, zda jsou všechny procesy a postupy prováděny správně. Termíny se zdají velmi podobné, ale mezi nimi existují určité základní rozdíly.

SQA (zabezpečení kvality softwaru) Zabezpečení kvality softwaru je funkce softwaru, která pomáhá zajistit, že všechny procesy, standardy a postupy probíhající v rámci projektu jsou vhodné a jsou správně implementovány. SQA zahrnuje sledování metod a procesů používaných pro software, aby byla zajištěna jeho kvalita. Zahrnuje proces vývoje softwaru jako celku, včetně procesů, jako je návrh softwaru, řízení zdrojového kódu, zdroj kódování, správa změn, recenze kódu, správa propuštění, správa konfigurace atd. Existuje mnoho různých metod, kterými je SQA dosaženo, a tam existuje mnoho různých standardů, na které by měla odpovídat kvalita jako ISO 9000 nebo CMM, atd. Software Assurance Quality je rozdělen na cíle, schopnosti, aktivity, závazky, měření a konečně ověření.

SQC (kontrola kvality softwaru) Kontrola kvality softwaru je funkce softwaru, která pomáhá při kontrole toho, zda se projekt řídí některými postupy a procesy, a projekt produkuje externí a vnitřní produkty, které jsou od nich požadovány. Obecně platí, že kontrola a testování kvality lze považovat za stejné. SQC využívají různé organizace k tomu, aby zajistily, že softwarový produkt splňuje požadavky zákazníka, a také potvrzuje, že organizace má v budoucnu možnost vyrábět vylepšené produkty.

Kontrola kvality softwaru je užitečná při podpoře funkčních požadavků, nefunkčních požadavků a také při kontrole výkonu, podpůrnosti a použitelnosti projektu. Rovněž zajišťuje, aby software pokračoval v práci v nepředvídaných podmínkách a poměr chyb byl udržován relativně nízký. Všechny procesy a postupy jsou validovány a ověřovány kontrolou kvality softwaru. Testování projektu je určeno pouze pro kontrolu kvality softwaru. Testování je spojeno pouze s funkčními požadavky.

Souhrn"

1. "SQA" znamená "zajištění kvality softwaru"; "SQC" označuje kontrolu kvality softwaru. 2. Software Quality Assurance je funkce softwaru, která pomáhá zajistit, že všechny procesy, standardy a postupy probíhající v rámci projektu jsou vhodné a jsou správně implementovány; Kontrola kvality softwaru je funkce softwaru, která pomáhá při kontrole toho, zda se projekt řídí určitými postupy a procesy, a že projekt produkuje externí a interní produkty, které jsou od nich požadovány. 3.SQA zahrnuje audity řízení kvality vůči určitému standardu a je to kontrola procesů; SQC zahrnuje řízení produktů.