• Wednesday July 17,2019

Rozdíl mezi tabákem a cigaretami

Tabák vs. cigarety

Ať už je to doutník nebo cigarety, nedá se pomoci sjednotit jeden s druhým. Jeden z nich, podle odborníků na zdraví, je pro naše zdraví špatný. Oba mají také spojení s machismem. A oba se spojují se škodlivými zlozvyky. Je stále důležité, abychom určili, co dělá oba oddělené tím, že rozlišuje jejich jádro a význam.

Tabák: Doutník je původně zemědělský výrobek, který je obvykle viděn zabalený do tabáku na listy, který se používá k kouření. Hlavní používanou chemikálií je nikotin a je hlavním přispěvatelem k tvorbě kouření tabáku.

Cigarety: Cigarety jsou jemně řezané listy tabáku zabalené do papíru pro kouření. Obsahuje také lepidlo PVA pro účely lepení. Co dělá z cigaretového kouření také zvyk tvořící je složka zvaná rekonstituovaný tabák, který má přísady, které pomáhají nikotinové funkci na své maximální úrovni, čímž se celá hůl stane návykovou.

Po položení základů o významu každého, můžeme nyní pokračovat v diskusi o rozdílech mezi těmito dvěma. Ačkoli existují určité podobnosti, rozlišování jejich rozdílů je jako porovnání dvou druhů ovoce patřících do stejné rodiny. Nicméně bude mít odlišný dopad zejména na zdraví, pokud budou rozdíly mezi těmito dvěma způsoby objasněny. Uvědomení si rozdílů nám pomůže uvědomit si účinky, které mají na tělo, zejména naše krev. Je důležité vědět, co krmíte tělem těmito produkty.

Souhrn: Cigarety a cigarety se liší především velikostí. Cigarety jsou obecně podobné velikosti. Cigar, na druhé straně, má různé velikosti v závislosti na značce. Ve skutečnosti může rozšířit svou velikost o délku až sedm centimetrů. Zatímco cigarety obecně obsahují pouze méně než jeden gram tabáku, tabákové výrobky, zejména velké, obsahují až sedmnáct gramů tabáku. Proto lze říci, že jediný tabákový výrobek může být ekvivalentní balení nebo dvěma cigaretám. Na jedné straně jsou cigarety vyrobeny z různých kombinací tabáku. Cigar, na druhou stranu, je obvykle tvořen jedním typem tabáku, ať už je to sušené burley nebo lék vytvrzený vzduchem. Čas strávený na konzumaci cigaret je zjevně menší než u tabáku. Za zhruba deset minut nebo méně může být spotřebována cigaretová hůl, zatímco to trvá asi jednu nebo dvě hodiny, než se dá kouřit celý tabákový výrobek. Tyto dva se také liší v procesech. Tabák se zpracovává způsobem, který může trvat rok a později zkvašený, aby trval přibližně dalších několik měsíců. Cigarety mají kratší časový interval při zpracování. To také vysvětluje, proč má tabák takovou jedinečnou chuť a vůni. Papír používaný pro balení cigaret umožňuje ventilaci žlabu. Cigarety nemají takové, jako filmy, které nemají. Tímto způsobem existují minimální složky, které pomáhají při filtraci škodlivých účinků chemických látek na vstup do plic. Oba produkty jsou návykové, ale cigarety obsahují přísady, které zvyšují své návykové kvality o deset nebo dokonce až stokrát. Tabák má poněkud zeleninovou gumu, která je velmi návyková.