• Wednesday July 17,2019

Rozdíly mezi angioplastikou a chirurgickým bypassem

Angioplastika vs. chirurgický bypass

S rostoucím počtem pacientů se srdečními chorobami se srdeční chirurgie stala poměrně častým. Samozřejmě, že to neznižuje náklady, riziko nebo strach, že člověk podstoupí takovou operaci. Znalost toho, co dvě nejběžnější formy srdeční chirurgie vyžadují, může usnadnit přijetí postupu.

Angio = nádoba a plastika = tvarování. Angioplastika je v podstatě procedura, kdy je malý stent umístěn uvnitř zablokované tepny, která zásobuje srdce. Arterie mohla být zablokována v důsledku stárnutí procesem nazývaným arterioskleróza nebo vlivem cholesterolu. V obou případech je stent, který je několik milimetrů dlouhý měkký kovový tubus, umístěn právě na místě zúžení. Před umístěním stentu se zúžení zvětší pomocí malého nafukovacího balónu, po němž je stent zaveden. Stent může být léčivý nebo prostý a udržuje patent zúženého tubusu poté, čímž obnoví úplný průtok krve do srdce.

Operace bypassu bypassu koronárních arterií nebo častěji chirurgie bypassu je jako vytvoření přesměrování na silnici přesměrováním provozu na jiný pruh. Použitím jiných zdravých žil / tepen z těla jako štěpů jsou zablokované tepny srdce obcházeny a štěpy jsou namontovány tak, aby zasažená oblast srdce opět dostala plné krve.

Angioplastika se provádí, jestliže jsou blokády menší než tři, nebo pokud osoba není ochotna pro bypass. Operace bypassu je vždy vhodnější, pokud je více než 2 blokované tepny. Angioplastika je mnohem kratší procedura, přičemž skutečný postup trvá méně než hodinu. Bypastická operace, nazývaná také otevřená operace srdce, je poměrně delší a trvá mezi 3-6 hodinami v závislosti na počtu obtížně vyloučených tepen. Pacient je většinou při angioplastice vědomý a vědomý. V oblasti, odkud je vodicí drát vložen, je uveden pouze lokální anestetikum. Během chirurgického bypassu je pacient během celého postupu v bezvědomí.

Také samotné postupy jsou natolik odlišné, že dělají lékařské dovednosti a zážitky. V angioplastice se celý postup odblokování tepny pomocí balónu a jeho stentování provádí pomocí vodícího drátu, který prochází přes tepnu v rameni nebo stehně. Množství potřebných dovedností je hodně, ale rizika jsou menší, když ji srovnáváte s bypassem. Během chirurgického bypassu je žlábková klec otevřena pro přístup k srdci, tepny jsou ručně odstraněny z hrudníku nebo stehenní oblasti a sevřeny na místě v srdci, aby se obnovila dodávka krve postižené oblasti. Zkušený lékař bude dělat práci tak dobře, že nové štěpky vám nikdy nezbudou žádné potíže po zbytek vašeho života. Stenty ve skutečnosti hrozí zhroucení v prvním roce po umístění. V takovém případě je třeba se rozhodnout pro nouzový bypass.

Vezměte si ukazatele domů:

Angioplastika zahrnuje umístění drobné kovové trubice uvnitř zablokované tepny srdce k obnovení průtoku krve. Bypastická operace zahrnuje výměnu starých blokovaných tepen za nové, patentované z vlastního těla pacienta. Angioplastika je kratší, jednodušší, má méně času na zotavení a menší riziko. Bypassová operace je delší, vyžaduje větší dovednosti a přesnost, má delší dobu zotavení a více rizik během postupu. Cenově rozdílný není rozdíl mezi postupy. Oba postupy jsou stejně přínosné, i když dovednost lékaře je důležitým rozhodujícím faktorem ve výsledku.