• Wednesday July 17,2019

Rozdíly mezi energetikou uhlí a jadernou energií

Energie uhlí a jaderná energie

Celosvětová poptávka po energii stále roste a tento trend se v příštích letech nezmění. Vzhledem k vyšší ceně ropy se zhoršuje hledání alternativních zdrojů energie. Dvěma populárními možnostmi jsou uhlí a jaderná energie. Hlavní rozdíl mezi energií uhlí a jadernou energií je typ paliva, které používají. Jaderná energie využívá obohacené radioaktivní prvky, jako je uran, pro výrobu tepla v procesu jaderného štěpení. Tento proces je třeba pečlivě sledovat, aby se zabránilo nadměrné tvorbě tepla a následnému rozkladu rostlin. Naproti tomu uhelná energie využívá uhlí, fosilní palivo, které se spaluje k výrobě tepla.

Z důvodu radioaktivity potřebují jaderné elektrárny řadu bezpečnostních opatření, aby chránili své pracovníky i širokou veřejnost před zářením během přepravy. Dokonce i tyčinky vyhořelého paliva musí být umístěny do zvláštního zařízení pro likvidaci odpadu a může trvat staletí, než se radiace dostane do bezpečných úrovní. Každé jaderné palivo musí být také chráněno, protože teroristé ho mohou použít na špinavé bomby.

Dalším velkým rozdílem mezi energií uhlí a jadernou energií je hustota energie. Malá uranová peleta, která je o něco větší než gumová tužka, by mohla obsahovat tolik energie, kolik tun uhlí. V kontrastu mezi uhelnou a jadernou energií musí být uhelná elektrárna k dispozici kamiony, které denně dodávají uhlí, zatímco jaderná elektrárna může mít každé dva roky změnu paliva. Výsledkem je menší znečištění způsobené přepravou paliva.

Jaderná energie je také čistá, protože neznečišťuje vzduch, jak funguje. Spalování uhlí uvolňuje uhlíkové plyny do atmosféry v obrovských objemech. V jaderné elektrárně je kouř vycházející z věže jen vodní párou.

Přestože jaderná energie je lepší než uhelná energie, tato energie je stále široce využívaná vzhledem k její nízké ceně. Je to kvůli tomu, že uhlí je stále ještě hojně v zemské kůře. Jakmile se zdroj vyčerpá, uvidíme odpovídající zvýšení cen, stejně jako to, co se právě děje s ropou.

Uhlí je velmi starý zdroj energie, který je velmi špinavý. Jaderná energie je velmi atraktivní alternativou, protože je považována za udržitelnou. Tuto technologii je třeba zdokonalit a zavést několik bezpečnostních opatření, která chrání veřejnost před zářením.

Souhrn:

  1. Jaderná energie produkuje radioaktivní odpady, zatímco uhelná energie není.
  2. Jaderná energie vyžaduje více bezpečnostních opatření než uhelná energie.
  3. Jaderná energie vyžaduje mnohem méně materiálů než energie uhlí.
  4. Jaderná energie nezpůsobuje znečištění ovzduší, jako je uhlí.
  5. Jaderná energie je dražší než uhlí.