• Tuesday July 16,2019

Rozdíl mezi motivem a tématem

Na světě žijí stovky a tisíce spisovatelů a píší ve všech žánrech, formách a kategoriích jazyka, ale některé knihy se vymykají z prostředí, ať už kvůli příběhu nebo stylu autora. Dobré psaní plně zaujme čtenáře a přenáší jej do příběhu a okolností. Zprávy nebo informativní články nemusí být potřeba hodně zdobit, protože záležitost nebo příběh musí být prezentován jasným a přímočarým způsobem. Nicméně, pokud je to kreativní písemné dílo, a zvláště pokud jde o beletrii, musí spisovatel absorbovat čtenáře do stránek knihy a přimět ho, aby se cítí s postavami nebo situacemi. K tomu má k dispozici řadu literárních zařízení, které se snaží ozdobit jeho práci a učinit ji uchopením, zajímavým a velmi uvěřitelným.

Co je literární zařízení?

Literární zařízení je jazykovou pomůckou, kterou spisovatel používá k přidávání kouzla, dramatu a vzrušení jeho psaní a nasávání čtenáře do imaginárního světa nebo okolností, které vytvořil prostřednictvím svého psaní. Existují stovky takových literárních zařízení a autor si může volit volně v závislosti na svém psacím stylu a žánru. Některé běžné literární prostředky používané jsou Similes, Metafory, Alegorie, Personifikace, Oxymoron atd. Podívejme se na dva, o kterých se často nehovoří, ale přesto jsou důležité literární přístroje podrobněji: Motif a Téma.

Co je to motiv?

Motiv je a opakující se vzorec v písemné práci, která pomáhá posílit hlavní téma. Může být konkrétní nebo symbolický a stále se projevuje posílením nápadů nebo podkladových témat. Motiv může být předmětem, nápadem, obrazem nebo událostí, kterou spisovatel v pravidelných intervalech uvádí, aby zdůraznil určité události nebo nápady. V laikových termínech můžeme říci, že motivy jsou výrazně opakované náznaky, které ukazují na to, co přichází v příběhu. Princ okouzlující, krásné panny, špatné stepní matky, šťastné zakončení - to vše jsou příklady motivů v pohádkách.

Porozumění tématu

Každé písemné dílo má svůj účel. Spisovatel chce něco předat čtenáři - myšlenka, myšlenkový proces nebo koncept. Dělá to prostřednictvím svého tématu. Téma není příběhová linie, ani chronologie událostí; je mnohem širší než to. Příběh může mít jednu nebo více témat, které spisovatel chce předat svému čtenáři a spojit se s nimi. Témata mohou být smrt, láska, osamělost, přátelství, čest, emancipace žen atd.

Rozdíl mezi motivem a tématem

Vzhledem k tomu, že Motif i téma jsou velmi podobné a úzce příbuzné, je obtížné snadno rozlišovat mezi nimi. Zde je několik ukazatelů, které usnadňují pochopení:

  • Téma je základním nápadem v každé písemné podobě, zatímco motiv je opakování určitých vzorů, nápadů nebo obrazů, které posilují hlavní téma.
  • Téma je širší než motiv. Například, pokud je láska základním tématem knihy, motivy mohou být ve formě dobrého hrdiny, ohrožené hrdinky, chemie mezi nimi atd.
  • Autor pouţívá motivy k zdůraznění tématu svého příběhu.

Pokud spisovatel bere pomsta jako jeho téma, zdůrazní to pomocí podobných motivů, jako je spáchání zločinu, někdo, kdo je poškozen, osoba, která prochází agonií, protagonista plánování pomsty - všechny ukazatele na hlavní téma psaní.

Závěrem lze přiřadit téma písma k a krásná tkanina. Barvu a vzhled tkaniny rozhoduje téma. Motivy jsou jako návrhů rozptýlená po celé tkanině, která je v souladu s hlavním tématem. Například pokud téma tkaniny je mexická etnická, motivy budou mít příbuzné vzory, jako je slunce, aztécké symboly, bolero atd. Nejedná se o to samé, ale pomáhá zdůrazňovat druhou.