• Tuesday July 16,2019

Rozdíl mezi náčrtem a výkresem

Durer lvi (skica)

Umělci tohoto světa, kteří pracují ve všech druzích tvůrčích médií, vám řeknou, že existuje výrazný rozdíl mezi formou a relativním používáním náčrtu a výkresu. Muž na ulici uvidí tato dvě slova a pojmy jako velmi podobné. Nálada kolem náčrtu a výkresu pravděpodobně dá každé médium do perspektivy. Skicování je krátký záznam okamžiku nebo připomínka toho, co se má dále rozvíjet. Výkres je podrobnější a nakonec se stává dokončeným dílem. Pochopení těchto dvou slov plně umožní, aby byly rozdíly zřetelnější. Ačkoli jsou obecně připisovány uměleckému oboru, použití slovní náčrty a kresby také odráží aspekty společnosti.

Co je náčrtek

Skica jako podstatné jméno: Nákres je objekt, obrázek kreslený umělcem.

Použití náčrtu jako podstatného jména: Leonardo Da Vinci je známý svou nádhernou atmosférou náčrty které se staly stejně cennými jako některé z jeho obrazů.

Skica jako sloveso: akt sestavení náčrtu, skicování.

Umělec kreslil a skica z domu, než začal malovat obraz.

Náčrt / náčrt jako přídavné jméno: jak se něco dívá po dokončení náčrtu nebo po popisu něčeho.

Použití náčrtu jako adjektiva: Svědce dal povrchní popis zloděje policistovi na policejní stanici.

Idiomy pomocí slovní skici.

"Udržování náčrtu" znamená vyhlídku.

Ten mladík byl "Udržování náčrtu"Pro svého staršího bratra, zatímco se snažil vzít jablko z farmářského sadu.

Náčrt náčrtu je způsob, jak popisovat velmi malý nákres nebo nápad mapovaný s minimem detailů. To jen dává představu o tom, co má být sdíleno o jiné osobě, místě nebo věce.

Skica lze umístit na všechny druhy papíru, a to i na nekvalitní papír. Umělci používají skicářské knihy pro zaznamenávání svých náčrtků a náčrtů, které položí základy výkresů a dalších uměleckých děl. Sochař vytvoří 3D náčrty v hlíně, plastelíně nebo vosku.

Fernando Botero, umělec a sochař Columbie, řekl:

"Skicování je skoro všechno. Je to malířská identita, jeho styl, jeho přesvědčení a pak barva je jen darem pro kresbu. "

Botero popisuje spojení v uměleckém světě s procesem vytváření náčrtu a nakonec finálního uměleckého díla, kreslení s přidáním barvy. Jedná se o malbu - dokončení dokončení. Je však pravda, že skica a kresba mohou být dvě samostatné práce, zvláště pokud jste se stali světoznámým umělcem.

Jednoduchý výkres psů

Co je kresba a jak se liší od náčrtu?

Výkres je detailnější přístup k vytváření obrazu a kresba se stává dokončeným dílem. Kresby používají pastelové tužky, pastely z grafitových tužek a jiné monochromatické média. Někdy umělci volávají výkresové studie, neboť se podrobněji podívají na závěrečném obrázku. Kreslení může být výsledkem náčrtu, protože umělec používá náčrtek pro návod a počáteční studium předmětu.

Umělec Degas řekl:Kreslení není to, co vidí, ale co může ostatní vidět. "

Kresby používají těžší papír, jelikož je dosaženo lepší hloubky barvy a struktury papíru na kvalitnějším papíru. Výkresy bývají zpravidla zarámovány a zobrazovány, protože jsou podrobnější práce.

K použití slovního výkresu a různých použití nebo interpretace slova je spojeno více idiomů. Můžete něco čerpat nebo nakreslit a vy čerpat vodu ze studny nebo vylosovat výherní loterii. Nicméně v kontextu kresby jako umělec je kresba uměleckým dílem.

Zajímavé idiomatické příklady jsou:

  • Kreslení prázdného místa znamená něco nepochopit.
  • Kreslení čáry mezi dvěma věcmi je definovat nebo rozlišovat dvě věci.
  • Kresba krve se týká toho, jak někdo krvácí.
  • Kreslení někoho se týká kladení otázek a získávání odpovědí od někoho.
  • Kreslení oheň vytváří odvrácení pozornosti a odraz od někoho.
  • Nakreslení něčeho do konce dokončí něco.

Výkres není bez synonym a antonymů, které přispívají k pochopení slova.

Vybrané synonymy jsou: zobrazovat, shromažďovat, vymezovat,

Vybrané anonymy jsou: odmítnout, zkrátit a převést.

Kreslení, stejně jako skicování, může být použito jako podstatné jméno, když se jedná o pracovní dokument. Může to být také sloveso, akt kresby.

Výkresy se neomezují jen na oblast umělce a používají je architekti a navrhovatelé. Architekt čerpá plány a navrhovatel návrh projektu také. V moderní technologii jsou mnohé plány architektů navrženy digitálně pomocí sofistikovaných počítačových programů. Mapy jsou také zaznamenávány výkresy a dnes většina map se vyrábí digitálně. Nicméně je tu ještě prostor pro tuto přátelskou ručně kreslenou mapu, která bude směrovat návštěvníky do vašeho domu.

V závěrečné analýze Degas říká:

"Výkres je umělci nejpřímější a spontánní výraz druh písma: odhaluje, lepší než obraz, jeho pravá osobnost."

Taková citace dává umělce a jeho kresby do širšího světa tvořivosti. Zde kresba není jen vizuálním řemeslem, ale také jednou z nálad a emocí umělce, které vizuálně vykresluje kresbou. Náčrtek je nedílnou součástí tohoto výrazu, ale jen by se podíval na osobní výpravu umělce, neboť je pouze předběžný kurzorem konečného vyjádření umělce.